Cumhuriyet Erdemdir

1423

Tarih akar, milletlerin içinden kahramanlar yetişir; onları kurtuluşa, bağımsızlığa, ileriye taşırlar.

Tarihin oluk oluk kan ve gözyaşıyla birlikte aktığı yıllarda ortaya çıktılar. Anadolu’nun dört bir yanında örgütlenip yurdu işgâlden kurtardılar. Yüzyılların geri kalmışlığına, ezilmişliğine, köhne yapılarına son vermek için yeni bir devrin kapısını açtılar.

Türk ulusu artık uygarlık yolunda ilerliyordu. Gericileşmiş softa sınıfı ile yozlaşmış Tanzimatçı Osmanlı “münevver”i arasında bocaladığı dönemler geride kalmıştı. Cumhuriyet ilan edilmişti. Arasız, daima yenilikler, çağın şartlarına uygun devrimler, yeni toplumsal kurumlar, kalkınan ve kendi ayakları üzerinde duran bir Cumhuriyet Türkiye’si… “Tasada ve kıvançta”ki birliğimiz olan “fazilet”…

Türkiye bugün anti-Kemâlist politikalarla boğazına kadar yoksulluğa, bağımlılığa, etnik ayrışmaya, yozlaşmaya, gericiliğe batarken artık farklı kesimler, Cumhuriyet’in, Kemâlizmin değerini daha fazla anlamaya başlıyor. Tüm tarih çarpıtmalarına, yabancı parasıyla çıkan yayınlara ve karalamalara rağmen…

Bağımsızlık Savaşı’nı verenlerin, Cumhuriyet’i kuranların ve önce Başkomutan, sonra Reis-i Cumhur Mustafa Kemâl Atatürk’ün ruhlarına saygıyla, Cumhuriyet’in ilanının 92. yıl dönümünü kutlarız.

Mücadele ve çalışma düşüncesinden hiç vazgeçmeyelim ki “Yaşasın Cumhuriyet!”

Erhan SANDIKÇI
29 Ekim 2015