“Yabancılaşma, Kenanizm, Özalizm”

1479

#BenimİçinUğurMumcu

13 yıl arayla iki ayrı “bomba” düşer 24 Ocak gününe:

Birinci bomba “uzaktan kumandalı”dır, patlatıldığı yıl 1980… Ülkenin toplumsal, ekonomik, siyasal yaşamı içerisine konulmuş bu bombanın “yıkıcı” etkisi günbegün artarak devam etmiştir, etmektedir. Uzaktan kumandalı bu bomba ülkeye o kadar etkili bir “darbe” indirmiştir ki; ne ulusal ekonomimiz kalmıştır bağımsız ne de yöneticilerimiz… Buna karşılık topluma bombayı, bombayı elinde tutanları, bombayı uzaktan patlatanları ve etkilerini anlatacak kalemi bağımsız “aydınlarımız” da elbette yok değildi. Hem de yine bir bombanın hedefinde olma pahasına yazıyordu bu kalemler…

İkinci defa patlatıldı bomba, yine bir 24 Ocak günü, ilkinden 13 yıl sonra, sene 1993. Hedefte, o bahsettiğim bağımsız kalemlerden olan bir aydınımız vardı:

Uğur Mumcu.

Onun bağımsız kalemiydi; 13 yıl önce ülkeye atılan bombanın sahiplerinin emellerini anlatan, bunların işbirlikçilerini/yerli taşeronlarını deşifre eden, toplumu aydınlatan, uyaran, umutlandıran…

Yabancılaştık diyordu, hem de hiçbir dönemde olmadığı kadar “Kurtuluş Savaşımıza, bu savaşı yapan örgütlü halk gücüne, ilk TBMM’nin kutsal amaçlarına” yabancılaştık.

“70 yıl sonra, emperyalizme ve kapitalizme tam anlamıyla teslim olduk”
diyordu.

Oysa Cumhuriyet, “emperyalizme ve kapitalizme” karşı verilen silahlı savaş sonunda kurulmuştu…

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü demokratik devleti oluşturmanın çaresi, sandıksal yoldan bulunamamıştır. Anayasa’nın demokratik devleti, öyle görünüyor ki, Kemalist yoldan kurulacaktır. Demokratik ve sosyal hukuk devletine inananlar, Kemalizm’in bayrağı altında toplanmalıdırlar.” diyordu.

Kemalizme karşı atılan bombaların yarattığı “izm”lerden de bahsediyordu:

“‘İzm’ler çook!… Bir yanda Kemalistler, öte yanda “Kenanist”ler, daha doğrusu “Kenanist-Özalistler…”

Uğur Mumcu, Mustafa Kemal Atatürk’ün “iz’inde ve izm‘inde” yürüyebilen sayılı aydınlarımızdandı. Benim için Uğur Mumcu, bağımsızlığın kalemidir.

Ve meşalesi, silahı kalem olan “biz”lerin elinde olacaktır…

Simge Kalyan
25 Ocak 2016

#YabancılaşmaKenanizmÖzalizm
#24Ocak1980
#24Ocak1993

Önceki İçerik“Vurulduk Ey Halkım Unutma Bizi!”
Sonraki İçerik“Milliyetçilik A.Ş.”
Simge Kalyan. 1989, Lüleburgaz doğumlu. Lisans öğrenimini 2013 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. Aynı yıl, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Yüksek Lisans öğrenimine başladı ve halen devam etmektedir. Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı'nda "Türk Anayasa Hukukunda Anayasa Yapım ve Değişikliği Sürecinde Referandum" konu başlıklı tez çalışmasını yürütmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.