3 Mart 1924’te genç Türkiye Cumhuriyeti’nin yapısını şekillendiren tarihî adımlar atıldı. 92. yıl dönümünde 3 Mart’ın 3 yasasını inceleyelim:

– Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) Yasası ile ulusal devletin en önemli adımlarından biri atıldı. Tüm öğretim kurumları birleştirildi, öğretimde birlik sağlandı. Mektep-medrese ikiliği giderildi.
– Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekâleti yani Genelkurmay Bakanlığı kaldırıldı, Genelkurmay Başkanlığı kuruldu ve ordu sisteme daha demokratik bir şekilde konumlandırıldı.
– Şeriye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. Devlet daha laik bir niteliğe sokuldu.
– Halifelik kaldırıldı.

429 sayılı yasa

430 sayılı yasa

431 sayılı yasa

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.