Üçüncü Yol 1919

Mine Sarı Onurumuzdur

Ülkemizin eğitim ve öğretimi üzerinde yürütülen; ulusallıktan, laiklikten, çağdaşlıktan uzak, bu ilkelere karşı olan politikaların bir yansıması olarak Adana Çukurova Elektrik A.Ş. (ÇEAŞ) Anadolu Lisesinde Tarih Öğretmeni Mine Sarı ÇEAŞ Anadolu Lisesinden sürülmüştür.

Farklı düşüncelere sahip öğrencilere yönelik sosyal linç gerçekleştiği, kimi öğrencileri kışkırttığı gibi dayanaksız iddialarla Mine Hoca’yı görev yaptığı okuldan uzaklaştıranlar, yönelttikleri suçlamalara kendileri dâhil olmuş, “Yeni Türkiye” denen karşıdevrim anlayışını reddedip Cumhuriyet’in öğretmeni olmayı seçen Mine Sarı’nın bu düşüncesini cezalandırmışlardır.

İnsafa, vicdana sığmayan bu hareketin hedefi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi ve onun savunucusu olan, gelecek kuşakları bu doğrultuda eğiten Kemâlist öğretmenlerdir. ÇEAŞ Anadolu Lisesinde Mine Hoca, başka okullarda, liselerde, ortaokullarda, ilkokullarda başka öğretmenler, yöneticiler, müdürler, hattâ öğrenciler bu karşıdevrim anlayışının hedefi olmaktadır.

Bir günde 7 bin okul müdürünün değiştirildiğini, MEB Yasasından ve ders kitapları ile ilgili yönetmelikten “Atatürk ilke ve inkılâpları”nı işaret eden ifadelerin çıkarıldığını izlediğimiz bugünlerde Mine Sarı’ya yapılan bu haksız muameleye karşı olma, Kemâlist Cumhuriyeti ve onun -hâlâ silinememiş- izlerini hedef alan saldırılara karşı olma anlamına gelecektir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini yaşamaya ve yaşatmaya ant içmiş kişiler olarak Anadolu’da, Trakya’da, köyde, taşrada, büyükşehirde, nerede görev yapıyorsa orada Cumhuriyet’i, ulusal, laik ve çağdaş eğitimi savunan öğretmenlerimize, Mine Hocalara sahip çıkacak, onların yalnız olmadığını tüm karşıdevrimcilere göstereceğiz.

Üçüncü Yol 1919

Yorum Ekle

Bir Cevap Yazın

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular

Most discussed