Üçüncü Yol 1919

VATAN ŞAİRİ

Vatan şairi Nâmık Kemâl’i 127. ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz.

Osmanlı İmparatorluğunun son dönemine damga vuran en önemli aydınlardan biri olan Nâmık Kemâl, vatan, hürriyet gibi kavramları Türk düşünce hayatına işlemiş, askerî lise öğrencisi Mustafa Kemâl başta olmak üzere dönemin tüm vatanseverlerini etkilemiştir. Devlet adamlığının ötesinde şairliği ve yazarlığıyla öne çıkan büyük şairin özgürlük temalı şiirleri, aradan geçen uzun yıllara rağmen vatansever ve özgürlükçü insanlar için özelliğini ve yaygınlığını korumaktadır.

“Ne mümkün zûlm ile bidad ile imhâ-yı hürriyet
Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten”

(Hürriyet Kasidesi’nden)

Tanzimat döneminde yaşayan yazar, yabancı sermayeye imtiyaz tanıyan çeşitli “muahede”lerle Osmanlı ekonomisinin mahvoluşunu ve bağımsızlığın kâğıt üzerinde kalışını eleştirmiş, bu yönüyle dönemin işbirlikçi “münevver”lerinden ayrılmıştı.

Üçüncü Yol’un logosunda yer alan “Bulunur kurtaracak bahtı kara mâderini.” dizesinin hikâyesi de bildiğiniz gibi Nâmık Kemâl’e dayanır. Birinci İnönü zaferinin ardından 13 Ocak 1921’de TBMM’de şairin “Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini / Yok mudur kurtaracak bahtı kara mâderini” dizelerini okuyan Atatürk, Türk milleti adına “Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini / Bulunur kurtaracak bahtı kara mâderini” diye yanıt vermiştir.

Vatan ve hürriyet şairini saygı ve rahmetle anıyoruz…

Ölürsek görmeden millette ümid ettiğimiz feyzi
Yazılsın seng-i kabrimizde, vatan mahzun biz mahzun

Üçüncü Yol 1919

Yorum Ekle

Bir Cevap Yazın

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular

Most discussed